4 listopada 2015

Umowa najmu

UMOWA NAJMU SAMOCHODU NR …………………………………

WYNAJMUJĄCY: „i-CAR” WALDEMAR SOREK

tel. + 48 601 431 772, +48 32 223 54 72

www.wypozyczsamochod.pl

biuro@wypozyczsamochod.pl

NAJEMCA: …………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Dow. osob./ paszport: …………………………………………………………………………………………………

Prawo jazdy: …………………………………………………………………………………………………………………

WYNAJĘTY SAMOCHÓD: …………………………………………………… nr rej.…………………………….

Samochód został wydany dnia: …………………………………………………………………………………..

Zwrot samochodu nastąpi dnia: ………………………………………………………………………………….

Samochód został zwrócony dnia: ………………………………………………………………………………..

Wpłacono: …………………………….…………………… w tym kaucja: ………………………………………..

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszą umowę zawarto w ………………………………………….. dnia ………………………………….

 

Do umowy załączono dowód rejestracyjny, polisę lub wypis z polisy ubezpieczeniowej oraz jeden komplet kluczyków.

Podpis wynajmującego:                    Podpis najemcy:

…………………………………….. .…………………………………..